Pihapiiri

Talonpoikaismuseo Yli-Kirra Punkalaitumella on tyypillinen 1800-luvun satakuntalainen maalaistalo umpipihatyyliin rakennettuine talouskeskuksineen.

Kirjailija Mauri Kunnas on saanut aiheen Koiramäki-kirjoihinsa juuri täältä ja piirtänyt "Koiramäen talossa" kirjan kuvat Yli-Kirralta.

Päärivi

Yli-Kirran asuinrakennus eli pirttirivi on talon alkuperäinen rakennus, joka edustaa ansiokkaasti paikallista rakennusperinnettä. Parihuonepohjakaavan mukaisesti siinä on vastakkain pirtti ja pakari ja niiden välissä kaksi kamaria pitkän, pimeän porstuan takana.

Pirttirivi on siirretty nykyiselle paikalleen 1810-20 vaiheilla. Talon hirret on hakattu 1700-luvulla, jolloin pirtti rakennettiin Kirran tilalle. Myöhemmin Kirran tila jaettiin, jonka yhteydessä syntyi Yli-Kirran tila, jolle myös tämä rakennus siirrettiin.

Pirtti on varsinainen asuinhuone, jossa oleiltiin, nukuttiin ja tehtiin puhdetöitä. Ruoka laitettiin pakarissa ja siellä myös leivottiin ja leipomukset paistettiin isossa uunissa.

paarivipaarivi_tikkaat

paarivi_keittio

Vanhustenrivi

Vanhustenrivi on alunperin Koskioisten kylästä siirretty Kankaanpään torppa. Nykyinen vanhustenrivi on vastaavanlainen kuin Yli-Kirran pihapiirissä alunperin sijainnut rakennus, jossa on pirtti, pakari, porstua ja porstuan peräkamari.

Tämä rakennus on alunperin tehty 1800-luvulla ja siirretty Yli-Kirralle 1957. Vanhustenrivin päädyssä on vellikello ja rakennuksen edustalla pihan vinttikaivo.

vanhustenrivipihapiiri

rukki

Salirivi eli pytinki

Yli-Kirran salirivi on rakennettu nykyiselle paikalleen pihapiirissä 1800-luvun loppupuoliskolla, ja on Yli-Kirran tilan alkuperäisiä rakennuksia, kuten päärivikin.

Sali oli juhlakäytössä. Häätilaisuudet, hautajaiset, syntymäpäiväjuhlat ja lukukinkerit pidettiin näissä tiloissa. Asumistarkoitukseen saliriviä ei käytetty eikä siellä myöskään ollut pakaria, joten keittäminenkään siellä ei onnistunut.

Alunperin salirivissä oli kaksi isoa salia, joiden välissä salikamari ja porstua. Sisään käytiin lasikuistin kautta. Sittemmin rakennuksen toisen päädyn saliin on rakennettu nykyaikaiset keittiötilat ja kahvio.

salisalirivi

salirivi_kuisti

Luhtiaitta

Luhti on tälle paikalle siirretty Liitsolan kylän Ollarilta. Luhtirakennus on aivan samanlainen kuin mikä paikalla oli jo 1800-luvulla. Luhti on porttivajan välityksellä yhdistetty talliin.

Luhtirakennuksessa on alakerroksessa kaksi kammiota ja ylhäällä kaksi luhtia. Kammiosta pytinginpuoleinen on toiminut lihakammiona ja luhtisolan puoleinen kalukammiona. Ylhäällä luhdeissa oli talon vaatevarastot ja muut tekstiilit. Luhdeissa on myös kesäiseen aikaan nukuttu.

luhtiaittaluhtiaitta_portaat

luhtiaitta_oviluhtiaitta_vakka


Navetta ja talli

Talli ja navetta ovat alkuperäisten Yli-Kirran karjarakennusten tarkat jäljennökset. Rakennuksia ei ole siirretty muualta, vaan ne on rakennettu 1960-luvulla niille paikoille, joilla Yli-Kirran alkuperäisetkin karjarakennukset sijaitsivat.

Navettamuoto oli sekasontanavetta. Lattia oli maapohjainen, josta lantaa ei päivittäin luotu vaan kuivikkeita lisättiin ja lanta luotiin vasta keväällä, jolloin navetan pariovista voitiin ajaa sontarattaat sisään lastattaviksi.

navettanavetta_jauhinkivettalli_sisalta